• Thursday - Feb, 25 2021- 22:22PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Tiệm ở Princeton, TX đông khách, tips cao cần thợ dip, ctn. Thuận tiện cho thợ ở Wylie, Allen, Sachse, Plano, McKinney, Garland. Income $900-$1200.Tiệm cần tuyển manager có kinh nghiệm. Lương thoả thuận. LL Trang 469-412-5104 469-412-5104