Tiệm ở Rockwall, gần hồ 30 rất đông khách, tip cao. Cần thợ biết làm dip và thợ tay chân nước, không kinh nghiệm sẽ train, FT/PT, bao lương $800 trở lên (tùy theo khả năng). Chủ hòa đồng vui vẻ. Xin liên lạc Lena: 469-388-3999

Cần gấp thợ nails, Manager và Receptionist, bao lương $900-$1,200/w. Tiệm lớn khu sang, tip cao cho 3 location Richardson, Rockwall, Mesquite. Cần thợ Full time, part time, học sinh. Please text or call: 972-352-0372

Tiệm nail ở Rockwall TX, khu Mỹ trằng 100%, tip cao, cần gấp nhiều thợ nails nữ biết làm bột, dip, thợ chân tay nước, bao lương (trên ăn chia). Nhận thợ có kinh nghiệm muốn làm xuyên bang. Liên lạc Brian: 469-346-8388

Cần sang tiệm nail tại Rockwall, 16 ghế, 8 bàn, giá $50K. Thật lòng xin liên lạc: 214-597-0818