• Wednesday - Oct, 28 2020- 12:24PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Nhà còn 1 phòng cho thuê, ưu tiên cho độc thân,không hút thuốc,uống rượu. Liên lạc Quốc 214-673-8772

Nhà hàng Phở & Seafood tại Rowlett đang cần phụ bếp (không cần kinh nghiệm), lương tùy khả năng, chỗ làm thoải mái. Cách Garland 10'. Liên lạc: 972-953-9881

Tiệm ở Dallas, cần nhiều thợ nail kinh nghiệm làm bột solar, dipping (90%), chân tay nước, waxing, massage và eyelash, FT/PT OK. Bao lương quanh năm từ $800-$1,000, khu Mỹ trắng tip cao. Chỗ làm vui vẻ. Tiệm cách Hiệp Thái 10'. Xin liên lạc anh Duy:: 714-386-8467

Cần gấp thợ kinh nghiệm nexgen và chân tay nước, FT/PT, lương bảo đảm $900-$1000/tuần, tip cao, khu Mỹ trắng. Xin liên lạc: 469-438-5980