• Monday - Apr, 19 2021- 22:39PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Vì lý do gia đình, cần bán gấp tiệm nails, giá rẻ bất ngờ, cách Hiệp Thái Garland 15', good income, good location, rent rất rẻ. Liên lạc 214-727-8961

Cần thợ nails nam / nữ biết làm bột, dip và chân tay nước. Tiệm vùng Mỹ trắng, Rowlett city, cách Garland 10'. Bao lương $800 and up. Chỗ làm vui vẻ 972-412-7046

Cần nhiều thợ Eyelash & nails có kinh nghiệm, FT / PT làm việc tại Rowlett cách Garland 10 ' . Lương từ $900 -$1,200 (tùy theo khà năng). Liên lạc: 469-888-1599

Nhà hàng ở Rowlett cách Garland 10 phút cần phụ bếp và chạy bàn full or part-time, công việc nhẹ nhàng, lương cao, chỗ làm thoải mái. Liên lạc: 972-740-6061