Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (518) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Royal (1) - đổi thành phố

Nhà có 4 phòng, 2.5 phòng tắm, garage 2 xe, ở Garland TX 75044, rent $1650/m. Liên lạc Chương: 225-439-7784