• Wednesday - Oct, 28 2020- 12:23PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Tiệm tại South Lake 1,200sf, khu Mỹ trắng, tip cao cần sang, giá bán $86K, rent $4,616 (base + NNN+ water), 8 ghế, 6 bàn. Text: 817-715-3028