• Monday - Apr, 19 2021- 22:38PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Cần thợ nails nam/ nữ biết làm bột và chân tay nước. Bao lương $800/ 6 ngày (hơn ăn chia)Thợ CTN bao $700 hơn ăn chia. Bao ăn ở, có phòng riêng. Cách Dallas 5hr. 432-638-4635