• Monday - Apr, 19 2021- 21:21PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Cần 1 bác gái lớn tuổi giữ bé trai 6 tuổi, biết nấu ăn. Nhà ở Temple, TX. Liên lạc Hạnh: 626-297-2528

Cần thợ biết làm bột giỏi, P/W, dipping, bao lương $900-$1100/w. Thợ chân tay nước $900/w, làm 6 ngày/w. Có ở chỗ thợ. 254-760-9619