• Saturday - Oct, 24 2020- 14:40PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Nhà hàng phở ở Tyler cần thợ xào chuyên môn, phụ bếp (không cần kn ), có chỗ ở cho n.viên, lương phù hợp với ưu đãi theo k.năng phục vụ. 469-988-3686