• Monday - Apr, 19 2021- 21:59PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Tiệm trong Walmart - Roanoke gần Keller - South Lake cần thợ nails nữ GẤP. Bao lương hay ăn chia. Liên lạc 817-491-8610

Tiệm tại Keller/FW, good location, khu trắng, sang, có bar rượu, 12 ghế, 6 bàn, 2 p.wax/facial. Tiệm đẹp, đông khách walk-in, cơ hội tốt cho thợ nails khu Keller muốn làm chủ, giá cả dễ thương lượng. Gọi hoặc text: 469-235-4273