Nhà mới build ở Rowlett gần Super Walmart 66 cho share phòng, bao điện nước internet, có restroom riêng..Liên lạc: 469-427-8027

Vì lý do Covid-19 cần bán gấp tiệm nails, giá rẻ bất ngờ, cách Hiệp Thái Garland 15', good income, good location, rent rất rẻ. L/L: 214-727-8961

Cần gấp thợ kinh nghiệm nexgen và chân tay nước, FT/PT, lương bảo đảm $900-$1000/tuần, tip cao, khu Mỹ trắng. Xin liên lạc: 469-438-5980