Cần sang tiệm nail tại Rockwall, 16 ghế, 8 bàn, giá $50K. Thật lòng xin liên lạc: 214-597-0818