cần sang nhà hàng

2021-10-01 trong Sang tiệm
Sang nhà hàng Việt Nam tại Arlington TX vì chủ muốn retire. Kinh doanh hơn 6 năm, đông khách, income hơn $1.2 Mil / năm, rent $3,690/m, 2,800sf. Có chỗ ngồi Patio 1,500sf (không trả rent cho patio),lease còn 4 năm, có option ký thêm khi hết hạn.

Địa chỉ: Arlington, TX, 76010
Extra Description:
Đông khách walk-in.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục