sang tiệm nail

2023-05-04 trong Sang tiệm
Tiệm nail spa ở Decatur TX, không cạnh tranh, lấy tiệm làm liền. Khách Mỹ trắng, tip cao. 6 ghế 6 bàn, p.facial, rent $1850 (include NNN). Income 418K-$22K/m. Landlord dễ chịu (cần sửa chữa gì trong tiệm là sửa liền), free nước và free thay filter hàng tháng. Bán $58K không thương lượng. Thật lòng l/l Kim:

Địa chỉ: Fort Worth, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục