CẦN SANG TIỆM NAIL Ở DESTIN, FL

2021-09-14 trong Sang tiệm
Tiệm trong khu Publix shopping center, khu khách sang. Income ổn định quanh năm. Có 16 ghế, 12 bàn. Tiệm rộng 2,000 sqft, mới remodel 1 năm. Có hình tiệm nếu Anh/Chị cần. Mọi chi tiết xin liên lạc Kenny:

Địa chỉ: Destin, FL
Extra Description:
Good location, Income cao, Trong shopping center.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục