Sang Tiệm nails

2022-01-17 trong Sang tiệm
Cần sang tiệm Nails tại Coppel có 10 ghế, 4 bàn, có thể tăng lên 8 bàn, 2,000sf, rent $3,000. Income $25K. Giá bán $85K. Liên lạc:

Địa chỉ: Coppel, TX
Extra Description:
Tiệm đẹp, Good location, Income cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục