Sang Tiệm nail

2023-05-17 trong Sang tiệm
Tiệm ở 5439 Grissom Road
San Antonio, TX 78238.
Rent and everything under $1800/tháng.Tiệm rộng 1000sft, 5 ghế lớn, 2 ghế nhỏ, 5 bàn, supply đầy đủ. Chủ có thể ở lại làm cuối tuần. Bán tiệm $60K.
CẦN THỢ GẤP. L/L:

Địa chỉ: San Antonio, TX, 78238

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục