BÁN TIỆM NAIL INCOME CAO $1.2MIL/NĂM

2022-04-12 trong Sang tiệm
Vì lý do gd, bán gấp, 2506 Oaklawn Ave, Dallas, income cao $1.2 Mil/yr, $22K-$25K/w. Bán $299K. Lease $7K/m. 11 thợ, 16 ghế, 8 bàn, 5 p. facial-eyelash-massage-body scrub. Rộng 2,500sqft, Rất đẹp, nhiều parking. Lease còn 1yr, 5yrs option. Hoạt động 10yrs, nhiều khách.

Địa chỉ: Dallas, TX, 75219

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục