***HOT***HOT***HOT***$1.2MIL/NĂM

2022-06-16 trong Sang tiệm
Tiệm khu Mỹ trắng, khách sang, giá cao, tip cao, đông khách, income cao $1.2mil-$1.4mil/năm. Tiệm có 15 thợ, nhiều khách walk-ins, supply đầy đủ. Nhận tiệm vào làm liền (có thể coi income nếu cần). Serious buyer only.

Địa chỉ: Sherman, TX

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục