Cần sang tiệm

2022-06-22 trong Sang tiệm
Tiệm nail vùng Arlington, Texas. Tiệm rộng 2000 sqft, có 14 ghế spa, 8 bàn nail bột, 1 phòng wax, và một phòng eyelash. Tiệm nằm trên mặt đường. Tiền rent rẻ, giá cả thương lượng.
Xin gọi Mindi:

Địa chỉ: Arlington, TX, 76017
Extra Description:
Tiệm đẹp.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục