NAIL SALON FOR SALE

2023-05-18 trong Sang tiệm
Sang bớt một Nail Spa in Kissimmee, St.Cloud, great shopping mall, tiền rent rẻ ($1,700/ tháng), tiệm 18 năm.khu new house, đông dân Lease còn 9 năm.Giá $70,000. Đông khách, 5 star review trên Google. Income $150,000/ năm. Và cần thêm thợ1,600/2tuần. Ai thật lòng mua xin liên lạc:

Địa chỉ: Kissimmee, FL, 34744
Extra Description:
Good location.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục