SANG TIỆM NAIL

2022-08-01 trong Sang tiệm
Tiệm tp Cumming đang phát triển. Rent rẻ, khách hiền, Mỹ trắng. Income ổn định. Tiệm mới nới rộng ra 2,200sqft. 15 ghế, 2 phòng wax. Nhiều tiềm năng.

Địa chỉ: Atlanta, GA
Extra Description:
Khu Mỹ trắng.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục