Cần bán tiệm nails

2022-08-01 trong Sang tiệm
Tiệm mới remodel khu Mỹ trắng Frienswood 4 bàn ,7 ghế rộng 1200 sqft,1 chü, 2 thợ income 16K-19K/m. Rent $3286 Giá bán 55 ngàn

Tên tiệm: C Nails
Địa chỉ: 212 S Frienswood dr,ste B, Frienswood, TX, 77546
Extra Description:
Tiệm đẹp, Good location, Income cao, Khu Mỹ trắng.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục