SANG TIỆM NAIL

2022-11-14 trong Sang tiệm
Cần bán tiệm nail ở Gainesville TX, rộng 2000sqft, 8 bàn 16 ghế, 1 p.wax và 2 restrooms.

Cần thợ kinh nghiệm, bao $1200/w, có chổ ở.

L/L:

Địa chỉ: Gainesville, TX

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục