CẦN SANG NHÀ HÀNG VIỆT NAM

2023-05-26 trong Sang tiệm
NhÀ hàng VN gần Legoland, 140 chỗ ngồi trong và ngoài, mức thu nhập một triệu một năm, tiền mướn rẻ, lease còn 3 năm, có thể gia hạn. Cần sang lại vì thiếu người coi trẻ.
Xin liên lạc:

Tên tiệm: Saigon Garden Restaurant
Địa chỉ: 5937 Cypress Gardens Blvd Ste 100, Winter Haven, FL, 33884
Extra Description:
Tiệm đẹp, Good location, Income cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục