cần sang gấp Tiệm Nail

2023-07-27 trong Sang tiệm
Tiệm nails vùng Forney, TX, income 1.1 triệu năm 2022, income hiện tại $74K-109K. Tiệm có 24 ghế, 10 bàn, 2p.wax, 2 WC, rộng 2800sqft, Vì lý do gia đình cần sang gấp giá $240K. Không thật lòng muốn mua xin đừng gọi, cám ơn:

Địa chỉ: FORNEY, TX

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục