SANG TIỆM NAIL

2023-01-24 trong Sang tiệm
Tiệm nằm ở trong Mall, rộng 1600 sqft, có 12 pedicure chairs, 10 nail tables, phòng wax. Tiệm hiện tại mở cửa chỉ có 6 ngày thôi, Tuesday-Sunday 11am-7pm. Cần quản lý mới để điều hành tiệm lại thì sẽ tăng income rất nhiều. Năm 2021, 2022 income $400,000.00/năm. Trước khi covid income hơn 600,000.00/năm. Tiệm rent $5,500.00/tháng bao gồm điện nước. Tiệm đã hoạt động hơn 12 năm. Giá bán $100,000.00. Mọi chi tiết xin liên lạc:

Địa chỉ: Atlanta, GA

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục