Bán tiệm nail

2023-03-14 trong Sang tiệm
Hoạt động trên 10 năm, đuối sức cần bán. Tiệm 1600 sf, 9 ghế, 10 bàn, lease còn 7 năm. Đóng cửa thứ 2 hàng tuần. Income gần 700K/năm. Tiệm trong shopping lớn trên đường chính cách Brandon SouthCenter Mall 1.5 miles. Giá bán 455K. Cũng cần thợ. XLL :

Địa chỉ: brandon, FL
Extra Description:
Trong shopping center.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục