Sang Tiệm nail

2023-04-26 trong Sang tiệm
Cần bán tiệm hoặc làm partner vì muốn có thời gian với con, tiệm khu sang, tip cao, income $1.3-$1.5 Million/năm.
- Tiền rent $5900/tháng cho 3,000 sqft.
- 22 ghế, 18 bàn, 15 thợ full-time.
- Tiệm cần thợ bột và tay chân nước

Địa chỉ: mansfield, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục