Sang tiệm Phở

2023-12-04 trong Sang tiệm
Chủ muốn retire cần sang tiệm Phở ở Keller TX, good income, good location. Tiệm mở được 6 năm. Giá bán $135K. Income $550K-$600K/ năm. Rent rẻ. Có Drive through. Đang mùa Lễ, rất busy. Ai thật lòng xin gọi:

Địa chỉ: Keller, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục