Sang tiệm Nails gấp

2023-05-18 trong Sang tiệm
Khu du lịch 32819, 1000 sqft, 6 ghế to, 6 bàn nails, bar, 2 p.wax. Tiệm mới built được 3 năm, income 1 năm $250K đã cộng cash. L/L:

Tên tiệm: Ck spa Nails
Địa chỉ: 7250 S Kirkman Rd Ste, Orlando, FL, 32839
Extra Description:
Tiệm đẹp, Good location, Income cao, Khu Mỹ trắng, Đông khách walk-in.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục