Sang Gấp -HAIR/NAIL

2023-05-26 trong Sang tiệm
Chủ ly dị sang gấp. Rộng 2100 SFT, Lease $4400. 9 Spa, 4 Tables, 3 Hair, 4 Facial, 1 Bar, Giặt Sấy Supply Room. Khu Target. $40,000 OBO.

Tên tiệm: Hair Do USA &Nails
Địa chỉ: 3872 Center St NE, Garden Grove, CA, 97301
Extra Description:
Tiệm đẹp, Good location, Income cao, Khu Mỹ trắng, Đông khách walk-in, Trong shopping center.

Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục