Bán tiệm Nails

2023-08-23 trong Sang tiệm
Cần bán tiệm khu ba màu Garland. Tiệm có 9 ghế 5 bàn, 2 phòng wax, washer, dryer. rent rẻ $1800 . Hiện có 4 thợ. Please call/text để biết thêm income và giá bán. Thank you.

Tên tiệm: Garland
Địa chỉ: Garland, Garland, TX, 75041
Extra Description:
Good location, Trong shopping center.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục