cần bán tiệm nail

2023-02-14 trong Sang tiệm
Tiệm ở Keller, Mỹ trắng, khách sang tip cao, dễ kiếm thợ. Tiệm hiện có 20 thợ, 33 ghế 12 bàn, 1 p.wax, 1 p. làm lông mi. Tiệm build được 3 năm, đông khách. Income ổn định trên $1 mil/năm. Thật lòng mua xin gọi:

Địa chỉ: Keller, TX

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục