Cần Bán Gấp Tiệm Nail

2021-03-05 trong Sang tiệm
Tiệm rộng 1,400 SF, có 7 bàn, 7 ghế, 6 thợ nails. Tiệm ở Brookville, FL, khu Mỹ trắng, ổn định, tip cao. Và tiệm cũng đang cần 2 thợ nail. Nếu thật lòng muốn mua xin liên lạc:

Địa chỉ: Brookville, FL

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục