SANG TIỆM NAIL

2023-03-15 trong Sang tiệm
Cần bán tiệm trong khu Kroger ở Alpharetta. Giá 65K. Tiền rent $1,800+nước. Khu Mỹ trắng khách sang. Tiền tip đủ trả rent. Ai thật lòng xin liên lạc Bảo Dung: (hoặc text nếu không bắt máy).

Địa chỉ: Alpharetta, GA
Extra Description:
Good location, Khu Mỹ trắng.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục