Richardson - Sang Tiệm Nails

2021-11-05 trong Sang tiệm
Tiệm Nails tại khu Richardson cần sang:
◆ 7 ghế, 5 bàn, 1 quầy bar, 1 phòng facial, phòng wax, 1,200sf.
◆ Rent $1,750/m bao gồm NNN. Income good.
◆ Tiệm trong khu 3 màu, tip cao. Giá thương lượng.
Liên lạc Cô Trinh:

Địa chỉ: Richardson, TX
Extra Description:
Income cao, Trong shopping center.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục