Sang Tiệm nail

2022-05-23 trong Sang tiệm
Tiệm mới build khoảng 2 tháng, vì lý do có con nhỏ cần sang. Tiệm có 14 ghế, 14 bàn. Tiệm đẹp, sang, có hệ thống check in. Có income cao, good location, khách sang. Giá cao

Địa chỉ: Austin, TX
Extra Description:
Tiệm đẹp, Good location, Income cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục