Sang Tiệm nails

2022-06-23 trong Sang tiệm
Lotus Nail Spa tp San Antonio, khu Mỹ trắng) rộng 1,800sqft, rent $4,830, 8 thợ, 8 bàn 8 ghế, 2p Wax, 2 restroom. Show income $55-60K/m.

Địa chỉ: 115 N. Loop 1604E, San Antonio, TX, 78232
Extra Description:
Khu Mỹ trắng.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục