NAIL SALON FOR SALE

2022-10-05 trong Sang tiệm
Tiệm ở Kissimmee, good location, tiền rent rẻ ($1,700/ tháng), đã hoạt động 18 năm. Giá $76,000. Đông khách, good review tren Google (5 star) Income $160,000/ năm. Và cần thêm thợ. Ai thật lòng xin liên lạc:

Địa chỉ: Kissimmee, FL, 34741
Extra Description:
Good location.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục