CẦN BÁN NHÀ HÀNG

2022-08-05 trong Sang tiệm
Nhà hàng Việt Nam đã mở được 5 năm ở Cocoa Beach, FL,chứa được 30 chỗ ngồi. Income $60,000 - $65,000/tháng. Tiền rent $3,500/tháng. Lượng khách ổn định, %100 Mỹ trắng, trả 25% tiền mặt (cash), khách order to go nhiều.
Xin vui lòng liên lạc Minh Anh Vũ:

Địa chỉ: Cocoa Beach, FL

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục