Sang tiệm nail gấp

2023-11-27 trong Sang tiệm
Cần sang gấp tiệm nail, 30 ghế, 16 bàn. Cần nhiều thợ nail gấp. L/L:

Địa chỉ: Frisco, TX
Extra Description:
Tiệm đẹp, Good location, Income cao, Khu Mỹ trắng, Đông khách walk-in, Trong shopping center.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục