• Tuesday - Sep, 22 2020- 16:14PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 4 kết quả.

Cho share phòng. Nhà ở Norcross, Tucker. Xin liên lạc: 678-860-2900

Cần thợ làm tay chân nước & SNS, biết làm bột càng tốt. Full time/part time. Tiệm cách chợ HK 5'. Chỗ làm vui vẻ, không khí gia đình. LL: 404-642-2203 (C)

Nhà có 2 phòng cho share, đầy đủ tiện nghi, tiện cho gia đình ít người. Ưu tiên người lớn, khu an ninh, gần I Luv Phở I và nhà hàng Viễn Hương. Không hút thuốc. Xin liên lạc: 678-559-5925

Vì bận nhiều công việc nên cần sang lại tiệm tóc. Đối diện chợ Hong Kong. Thật lòng muốn mua xin liên lạc Don: 678-717-9718